Een eigen capitol hill aan huis (Your own capitol hill at home) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
Een eigen capitol hill aan huis
 
Een klein huis en een kleine tuin
worden ineens groot – groter dan het uitzicht
een heuvel van woorden en omheiningen
van doorzichtig staaldraad en glas.
 
Wie hier voor de deur staat
komt niet binnen
een tijger opgesloten achter ijzeren tralies
zal zijn gevangenschap extra voelen
zelfs wreken
op wie zich opdringt. Geen respect toont
 
voor zijn eigen autonomie.
De overtreders hebben altijd argumenten klaar
zo erg is het niet tot en met het valt wel mee
tot en met dat anderen zich aanstellen,
wassen hun onschuld in de eerste de beste
stroom, hun taalgebruik is altijd gewapend,
agressief of met losse flodders schone schijn.
 
 
 
Your own capitol hill at home
 
A small house and a small garden
suddenly become big – bigger than the view
a hill of words and enclosures
made of transparent steel wire and glass.
 
Who is here at the door
does not enter
a tiger trapped behind iron bars
will feel his captivity extra
even takes avenge
on who imposes himself. Shows no respect
 
for its own autonomy.
The offenders always have arguments ready
it is not that bad until it is not too bad
up to and including that others are attitudinizing,
wash their innocence at the first best
stream, their language is always armed,
aggressive or with blanks of hypocrisy.
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s