Autori Nehat Jahiu publikon librat: “Atdheu im” dhe” E dua një botë” ( Poezi për fëmijë) si dhe “Fjalë të arta për njerëz të artë” (Kujtime)

 
Autori Nehat Jahiu publikon librat: “Atdheu im” dhe” E dua një botë” ( Poezi për fëmijë) si dhe “Fjalë të arta për njerëz të artë” (Kujtime)
 
Autor: Nehat Jahiu
 
Titujt:
1.“ATDHEU IM”- ( Poezi për fëmijë)
2 “E DUA NJË BOTË”- (Poezi për fëmijë)
3 “FJALË TË ARTA PËR NJERËZ TË ARTË”– ( Kujtime)
 
Botoi dhe shtypi “ Lena Graphic “
Prishtinë 2021
 
 

Autori: Nehat Jahiu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s