Flutura (La farfalla) – Poezi nga Pavel Friedman / Përktheu nga Italishtja në Shqip Juljana Mehmeti

 
Poezi nga Pavel Friedman
 
 
Flutura
“Kujtesa ndërton tempuj kundër vdekjes”
 
E fundit, pikërisht fundit,
e një të verdhe kaq intensive, si kjo
absolutisht e verdhë,
si një lot i diellit kur bie
mbi një shkëmb të bardhë
kaq e verdhë, kaq e verdhë!
E fundit,
fluturonte lart e lehtë,
Endej e sigurt
për të puthur botën e saj të fundit.
Pas disa ditësh
do jetë java ime e shtatë tashmë
në geto:
prindërit e mi më gjetën këtu
dhe këtu më thërrasin lulet e *Rutës
dhe shandani i gështenjës së bardhë
në oborr.
Por këtu nuk kam parë më asnjë flutur.
Ajo e herës tjetër ishte e fundit:
fluturat nuk jetojnë më në geto.
 
(Pavel Friedman, Pragë 1921 – Aushvic 1944)
Getoja e Terezinit ishte kampi më i madh i përqëndrimit gjatë Luftës së Dytë Botërore.
 
 
 
La farfalla
“La memoria costruisce templi contro la morte”
 
L’ultima, proprio l’ultima,
di un giallo così intenso, così
assolutamente giallo,
come una lacrima di sole quando cade
sopra una roccia bianca
così gialla, così gialla!
l’ultima,
volava in alto leggera,
aleggiava sicura
per baciare il suo ultimo mondo.
Tra qualche giorno
sarà già la mia settima settimana
di ghetto:
i miei mi hanno ritrovato qui
e qui mi chiamano i fiori di ruta
e il bianco candeliere di castagno
nel cortile.
Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.
Quella dell’altra volta fu l’ultima:
le farfalle non vivono nel ghetto.
 
(Pavel Friedman, Praga 1921 – Auschwitz 1944)
Il ghetto di Terezin durante la seconda guerra mondiale fu il maggiore campo di concentramento.
 
 

Përktheu nga Italishtja në Shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s