The unpredictability of things ( De onvoorspelbaarheid der dingen) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
The unpredictability of things
 
The unpredictable
it is daily fare for those who think they eat caviar
and get a carrot stew on their plate
or who puts his signature on a contract
and gets mealworms in return
 
it’s just an example
 
the bad luck is in the little things
happiness is in the little things
 
Sometimes it is poets who like
soothsayers look into a crystal ball:
the poems have not yet been written down
and they come true
sometimes soon after
sometimes only after years –
 
So watch out, watch out, watch out
for loose rugs on the floor
the omens
that usher in every calamity.
That is why I am so happy with a church tower
on the other side of the street
across my lawn
striking every hour for insight and reflection.
 
 
 
De onvoorspelbaarheid der dingen
 
Het onvoorspelbare
het is dagelijkse kost voor wie denkt kaviaar te eten
en wortelstamppot op zijn bord krijgt
of wie zijn handtekening zet op een contract
en er meelwormen voor terug krijgt
 
het is maar een voorbeeld
 
het ongeluk zit in de kleine dingen
het geluk zit in de kleine dingen
 
Soms zijn het dichters die als
waarzeggers in een glazen bol kijken:
de gedichten zijn nog niet opgeschreven
en ze komen uit
soms snel daarna
soms pas na jaren –
 
Dus opgelet, opgelet, opgelet
voor losliggende kleedjes op de vloer
de voortekenen
die elke rampspoed inluiden.
Daarom ben ik zo blij met een kerktoren
aan de overkant van de straat
de overkant van mijn gazon
die elk uur slaat van inzicht en bezinning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s