Pashkë, Pashkë e çifutëve, Pranverë / Poezi nga Teresinka Pereira

 

Teresinka Pereiera Presidente IWA

Poezi nga Teresinka Pereira

 

 

Pashkë, Pashkë e çifutëve, Pranverë

 

 

Kjo është koha

për të ripërtërirë poezinë tonë.

Ne jemi indulgjent të përditshëm,

si poetët dhe njerëzit e shpresës.

Tani është sezoni i luleve,

dhe ne duhet të bashkëpunojmë,

me kopshtin e dashurisë,

duke shpërndarë gëzim,

të cilin, ne e shpikëm

duke kërcyer dhe fluturuar

me fluturat Monark.

Ne urojmë që Pashka,

Pashka e çifutëve dhe Pranvera

mund të ripërtëritin dëshirat tuaja të lumturisë.

 

 

Pashkë, Pashkë e çifutëve, Pranverë

 

 

 

Kjo është koha

për të ripërtërirë poezinë tonë.

Ne jemi indulgjent të përditshëm,

si poetët dhe njerëzit e shpresës.

Tani është sezoni i luleve,

dhe ne duhet të bashkëpunojmë,

me kopshtin e dashurisë,

duke shpërndarë gëzim,

të cilin, ne e shpikëm

duke kërcyer dhe fluturuar

me fluturat Monark.

Ne urojmë që Pashka,

Pashka e çifutëve dhe Pranvera

mund të ripërtëritin dëshirat tuaja të lumturisë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s