Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Kur skalitja yllin” të autorit Sokrati T.Llambro

 

12592361_10207710294428068_3838558262373101642_n

 

Shtëpia Botuese ” ADA” publikon vëllimin poetik ” Kur skalitja yllin” të autorit Sokrati T.Llambro

 

 

Titulli librit : Kur skalitja yllin

Autor: Sokrates (Sokrati T.Llambro)

Kopertina(skulptura, fotografimi…), redaktimi, korrektimi, skicat, të gjitha proceset… deri në botimin e librit, janë bërë nga vetë autori.

© Të gjitha të drejtat janë të autorit.

Përgatiti për botim: Roland LUSHI

 

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

 

Botimet ADA
Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, prill 2016

ISBN:- 978-9928-204-79-0

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Llambro, Sokrat

Kur skalitja yllin : poezi / Sokrates. – Tiranë :

Ada, 2016.

126 f. : me il. ; 21cm.

ISBN 978-9928-204-79-0

1.Letërsia shqipe 2. Poezia

821.18 -1

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s