RELIGION ( Besimi fetar) / By Teresinka Pereira

 

Teresinka Pereiera Presidente IWA

Poezi nga Teresinka Pereira

Presidente e IWA

 

 

BESIMI FETAR

 

Më i rëndësishmi

në liritë civile amerikane

është besimi fetar.

Amerika e Veriut

është vendi më i Krishterë

në Botën Perëndimore.

Pas aktit të terrorizmit

nga një njeri Muhamedan

lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,

çfarë pritet të ndodhë

me lirinë e besimit fetar të vendit?

 

 

 

Poems by Teresinka Pereira

Presidente of IWA

 

 

RELIGION

 

The most important

of the American civil

liberties is religion.

North America is the

most Christian country

of the Occidental World.

After the act of terrorism

by a Mohammedan man

born in the United States,

what is going to happen

with the country’s

religion freedom?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s