Baku – ALİAGA VAKHİD / Translated : Mesme Ismayilova

ALİAGA VAKHİD
Azerbaycan poet and gezelkhan

 

Baku

There is other fascination , my dear, in Baku
Let’s journey everywhere passionately in Baku

İt is historical honor for future generation
We see other healing and other grace in Baku.

This beautiful country lights up every side,
Blissness laughs at a person’s face in Baku

Go out to see the beauty, especially the coast of the Caspian Sea
The garden is paradise….. no need for praise in Baku

With the time, there will be no trace …. no news from old houses
There were built thousands new palaces in Baku.

Whatever it is, motherland’s sons
It is a duty to show every skill in Baku.

For centuries, Maiden Tower was stood.
With pride has showed , people , palace in Baku

With this devotion…with this bravery…to all world
Our people are fair to pride in Baku.

If there is any difficulty ….and trouble …for peace
We have the courage to overcome it …in Baku.

The day will come when all our enemies will disgrace
Let’s celebrate gladness with the feast in Baku.

I’m Vahid … also a poet of this land …of this home
Increases my pleasure, when increase freshness ..in Baku

 

ƏLİAĞA VAHİD
Azərbaycanın qəzəlxan şairi

 

Baki

Vardır indi gözəlim başqa məlahət Bakıda,
Gəl edək şövq ilə hər yanı səyahət Bakıda.

Gələcək nəclə bu tarixi şərafətdir ki,
Görürük özgə şəfa,özgə lətafət Bakıda.

Bu gözəl ölkə işıqlandırır hər bir tərəfi,
Gülür insan üzünə nuri səadət Bakıda.

Çıx tamaşaya , xüsusən Xəzərin sahilinə,
Bağı cənnətç daha tərifə nə hacət Bakıda

Get –gedə qalmayacaq köhnə binalardan əsər,
Tikilibdir yeni minlərcə imarət Bakıda.

Hansı bir sahə olursa, vətən oglanlarının,
Borcudur göstərə hər işdə məharət Bakıda.

Əsrlərdir, qocaman Qız-qalası qalmışdır,
Göstərir xalqa vüqar ilə iqamət Bakıda.

Bu cəsarət,bu sədaqətlə bütün dünyaya,
Haqlıdır xalqımız eylərsə fəxarət Bakıda.

Sülhə doğru nə çətinlik,nə fəlakət var isə,
Onu dəf etməyə var bizdə cəsarət Bakıda.

O gün olsun ki, bütün düşmənimiz xar olsun,
Eyləyək şadlıq ilə gündə ziyafət Bakıda.

Vahidəm,mən də bu yurdun,bu elin şairiyəm,
Artırır zövqümü, artdıqca təravət Bakıda.

 

Translated : Mesme Ismayilova
Tərcümə etdi: Məsmə İsmayılova

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s