Shpalosja e misterit ( UNFOLDING THE MYSTERY) – Dr. Jernail S Aanand / Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

Poezi nga Dr. Jernail S Aanand
 
 

Shpalosja e misterit

 
Unë kam parë veprat e Zotit.
Ai pret.
 
Kur nuk pushojmë së kërkuari për dashamirësinë e Tij,
na bekon në heshtje.
 
Dhe nuk kërkon shpërblim,
si miqtë tanë të kësaj bote.
 
Një fryt nuk mund të presë
kur vjen koha të bjerë.
Pra, zotat e bekimeve nuk mund ta mbajnë
Kur njerëzit fillojnë të meritojnë atë.
 
Asgjë nuk kemi marrë pa
një punë të përshtatshme
ndërmarrë tani ose në avatarë të mëparshëm.
Ne po shijojmë frytet e veprimeve tona.
 
Është korrja hyjnore askush nuk mund të pyesë.
Jeta dhe dhimbjet dekretohen
nga babai i madh bazuar në performancën tonë.
 
 
 
UNFOLDING THE MYSTERY
 
I have seen the workings of God.
He waits.
 
When we stop asking for His benedictions,
blesses us silently.
 
And asks for no recompense ,
as our worldly friends do.
 
A fruit can’t wait
when it’s time to fall comes.
So are blessings gods can’t hold
When men start deserving them.
 
Nothing we get without
an adequate labour
undertaken now or in previous avatars.
We are enjoying the fruits of our actions.
 
It is divine harvest no one can question.
Joys and pains decreed
by the great father based on our performance.
46803633_2368852793154663_4568064238920138752_n
 
Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

One thought on “Shpalosja e misterit ( UNFOLDING THE MYSTERY) – Dr. Jernail S Aanand / Përktheu në shqip Marjeta Shatro Rrapaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s