Advice for an opera singer, soprano (Adviezen voor een opera zangeres, sopraan) / Poem by Hannie Rouweler

Kristina Meganck (Antwerp)
 
Worst nightmare for any soprano who has to sing rather big work that same morning: getting up
with a strong throat and earache … The message is to stay calm, isn’t it? Throat tablets
in the handbag! And do you want to know if it ends well? Come at 11 am in the Kristus
Koningkerk, then you can hear it yourself.
 
 
Advice for an opera singer, soprano
(Facebook poem, occasional poem)
 
If you are sick and have to sing, that’s worse
than when you are sick and have to write
Poor singer, a few hours before the performance and
who must use her voice, in a church or cathedral
I have little tips for you to persevere with your performance:
don’t leave the church before singing
Take painkillers beforehand and spray your nostrils
full of sea salt, you may use sea salt sprays for a longer period
In an emergency, ask the organist pulling open all the organ’s registers
so that he overcomes and overtones your voice
As you have to bring arias and music from Strauss, Wagner
and Brahms today: just start and just see how it ends
 
 
 
Kristina Meganck
 
Ergste nachtmerrie voor elke sopraan die nogal groots werk te zingen heeft diezelfde voormiddag:
opstaan met stevig wat keel- en oorpijn… Vooral kalm blijven is de boodschap, hé.
Keeltabletjes in de handtas! En wil je weten of het goed afloopt? Kom maar af, om 11u
in de Kristus Koningkerk, dan kan je het zelf horen.
 
 
Adviezen voor een opera zangeres, sopraan
(Facebook gedicht, gelegenheidsgedicht)
 
Als je ziek bent en moet zingen is dat erger dan
wanneer je ziek bent en moet schrijven
Arme zangeres, enkele uren voor het optreden
die haar stem moet gebruiken, in een kerk of kathedraal
Ik heb voor jou kleine tips ter volharding van je optreden:
ga niet voor het zingen de kerk uit
Neem vooraf pijnstillers in en spuit je neusgaten
vol met zeezout, zeezout sprays gebruik je voor langere tijd
In noodgeval vraag je de organist om alle registers van het orgel
open te trekken zodat hij jouw stem overstemt
Omdat je aria’s en muziek moet brengen van Strauss, Wagner en
Brahms vandaag: begin er gewoon aan en bekijk hoe dit afloopt
 
 
 
Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s