Risi në Akademinë e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro Amerikane në New York, Tiranë, Prishtinë dhe Shkup: Njoftim  nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro- Amerikane (New York,Tiranë Prishtinë dhe Shkup) / Flori Bruqi – Drejtor për mardhënie me publikun në ASHSHA-AAAS

 

Risi në Akademinë e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro Amerikane në New York, Tiranë, Prishtinë dhe Shkup

Njoftim nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro- Amerikane (New York,Tiranë Prishtinë dhe Shkup)

https://floripress.blogspot.com/…/risi-ne-akademine-e-shken…

 

Të dashur akademik të ASHSHA-AAAS,

http://www.the-aaas.com/Permanent%20members.html

Mundësisht deri më datën 31.12.2019, nëpërmes postës elektronike në e-mailin: floribruqi@live.com ,të gjithë anëtarët e pranuar (Akademikët në ASHSHA-AAAS) ti dërgojnë biografitë (CV-të e tyre me bibliografi dhe një fotografi)në Word dokument më shkronja “times-roman” të madhësisë standard të shkronjave 14, deri në 90 rreshta kompjuteri.

Materjalet e dërguara(biografia më bibliografi duhët të jenë të redaktuara dhe të lektoruara) në muajin janar –mars 2020 do të hyjnë në shtyp për botim të Enciklopedisë së Akaemisë së Shkencave dhe Arteve Shqiptaro- Amerikane(New York,Tiranë Prishtinë dhe Shkup).

Libri duhet parcitipuar nga vetë anëtarët e Akademisë: 30 ,00 euro dhe do të botohët në shqip , sipas alfabetit .

 

Flori Bruqi

Drejtor për mardhënie me publikun në ASHSHA-AAAS

28.10.2019.

One thought on “Risi në Akademinë e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro Amerikane në New York, Tiranë, Prishtinë dhe Shkup: Njoftim  nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Shqiptaro- Amerikane (New York,Tiranë Prishtinë dhe Shkup) / Flori Bruqi – Drejtor për mardhënie me publikun në ASHSHA-AAAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s