Recetë (Ricetta) – Mascha Kaléko / Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Poezi nga Mascha Kaléko

 

Recetë

Dëboje frikën
dhe frikën e frikës,
për disa vjet gjërat do mjaftojnë.
Buka në sirtar
dhe veshja në dollap.
Mos thuaj e imja.
Gjërat i ke marrë veç borxh.
Jeto në kohë dhe kupto,
që pak të nevojitet.
Krijo familje
dhe mba gati valixhen.
Eshtë e vërtetë ajo që thonë:
çfarë duhet të ndodhë, do të ndodhë.
Vuajtjen mos e kërko.
Dhe kur të arrijë,
vështroje atë në heshtje.
Është po aq e shkurtër sa lumturia.
Mos prit asgjë
dhe kujdesu për sekretin tënd,
edhe vëllai tradhton
kur bëhet fjalë për ty ose atë.
Si mike
mbaj veç tënden hije.
Pastro dhomën tënde mirë
dhe përshëndeti fqinjët.
Rregullo gardhin
dhe gjithashtu zilen në derë.
Mbaje plagën hapur brenda teje
nën çatinë e gjërave që kalojnë.
Grisi planet. Ji i mençur
dhe beso në mrekulli.
Ato janë regjistruar prej shumë kohësh
në planin madhështor.
Dëboje frikën
dhe frikën e frikës.

 

Ricetta

Scaccia la paura
e la paura della paura.
Per qualche anno le cose basteranno.
Il pane nel cassetto
e il vestito nell’armadio.
Non dire mio.
Hai preso le cose solo in prestito.
Vivi nel tempo e capisci
che poche cose ti servono.
Accasati.
E tieni pronta la valigia.
È vero quello che dicono:
ciò che deve succedere, succederà.
Non andare incontro alla pena.
E quando arriva,
guardala tranquillamente.
È effimera come la felicità.
Non aspettare nulla.
E abbi cura del tuo segreto.
Anche il fratello tradisce
se si tratta di te o di lui.
Prendi la tua ombra
come compagna.
Scopa bene la tua stanza.
E saluta il tuo vicino.
Aggiusta il recinto
e anche il campanello alla porta.
Tieni aperta la ferita dentro di te
sotto il tetto delle cose che passano.
Strappa i tuoi piani. Sii saggio
e credi nei miracoli.
Sono iscritti da tanto tempo
nel grande piano.
Scaccia la paura
e la paura della paura.

 

Përktheu në shqip Juljana Mehmeti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s