Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Shpirti im në blu” të autores Sonja Haxhia

Shtëpia Botuese “ADA” publikon vëllimin poetik “Shpirti im në blu” të autores Sonja Haxhia

…Harmonia e gjithë elementëve; natyrë e shpirt, shi e lot, erë dhe ndjenjë, gjelbërim e lumturi, shtegtim e arratisje, dritë dhe vegim, zjarr e dashuri, janë pathosi dhe ndjeshmëria e çdo sentimenti që thur lajmotiv në mbarë frymën lirike të autores…

Redaktori

Titulli: Shpirti im në blu
Autore: Sonja Haxhia
Redaktor: Agron Shele
Recesent: Hasija Selishta Kryeziu
Korrektore Letrare: Irina Hysi
Arti Grafik dhe Koperina: Seli Murati

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati: 14cmx20cm

Shtëpia botuese “ADA”
Adresa: Rr. Mihal Grameno Pall.32 Ap. 7
http://www. botimetada.com
Cel: 068 22 190 16
Tiranë, gusht 2020

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë
Haxhia, Sonja
Shpirti im në blu : poezi /
Sonja Haxhia ; red. Agron Shele.
– Tiranë : Ada, 2020
96 f. ; 20 cm.
ISBN 978-9928-326-28-7
1.Letërsia shqipe 2.Poezia
821.18 -1

 

Autorja: Sonja Haxhia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s