Ithaca – 646: ASO (Dog) – Poem by Antonio GARCÍA VELASCO / Translated in Filipino by Eden Soriano Trinidad- Philippines & Translated by Germain Droogenbroodt and Stanley Barkan

Our dog, Gaia, photo Germain Droogenbroodt

ASO

Bigla na lamang, sobrang layaw, hinahaplos
alagang-alaga
tinurukan ng mga bakuna.

Kahit maliit lang na sintomas,
agad ako’y ipinakokonsulta.
Sobrang pag-aalagang nakapagdaragdag
ng mga tinig na naaawa
nag-aalala sa kalagayan ko
at katangi-tanging pangangalaga.

Wala akong pagpipilian
kundi maging masaya
at magpasalam at
May matibay na katapatan.

Ako noo’y tutang gala,
Ako’y namamalimos sa mga daan
Naghahanap ng basura.

ANTONIO GARCÍA VELASCO, SPAIN

Translation by Eden S Trinidad-Philippines

 

DOG

Suddenly, so spoiled, caressed
well cared for
with vaccines administered.

At the slightest symptom,
I’m being taken for a consultation.
The pampering yet increases
the pitiful voices
seeking my comfort
and exquisite care.

I have no other choice
but to show joy,
happy and grateful,
canine loyalty.

When I was a poor pup,
I begged in the streets
seeking for scraps.

ANTONIO GARCÍA VELASCO, SPAIN

Translation Germain Droogenbroodt – Stanley Barkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s