Zussenliefde (voor Tatiana Terebinova) – Sister love (for Tatiana Terebinova) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler

 

Zussenliefde

Twee harten en twee zielen gedeeld als bomen
waarvan de stronken met elkaar vergroeid zijn
door de tijd, een gescheiden verleden –
wortels die vervlochten raken onder de aarde
om soms knoestig en wispelturig te durven zijn

met bovengrondse vertakkingen
die in elkaar grijpen als woorden als gedachten
aan een onverzettelijke groei
wildbloemen in een park, stromen van water
die door bossen en afgelegen gebieden kronkelen
en uitmonden op het vlakke land. Oevers.

We tollen en dwarrelen door de lange dagen
maar delen ook gevallen bladeren
zoals zusters doen
in hun onverbrekelijke verbintenis. Zoals ze kiezen
elkaars kleding uit een klerenkast net zo makkelijk
als ze bloemen en planten
met elkaar delen. Wat van mij is, is ook voor jou
en wat overblijft gaat terug in een geheime doos.

(voor Tatiana Terebinova)

 

Sister love

Two hearts and two souls shared like trees
the stumps of which have grown together
through time, a separated past –
roots that intertwine under the earth
and sometimes gnarled and fickle to dare to be

with aboveground branching
interlocking like words like thoughts
to unyielding growth
wildflowers in a park, streams of water
meandering through forests and remote areas
and flowing into the flat land. Shores.

We spin and whirl through the long days
but also share fallen leaves
like sisters do
in their unbreakable bond. As they choose
each other’s clothes from a wardrobe just as easily
as they have flowers and plants
shared with each other. What’s mine is yours
and what’s left goes back into a secret box.

 

(for Tatiana Terebinova)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s