EVENING CONFESSION (AVOND CONFESSIE) / Poem by Hannie Rouweler

 
Poem by Hannie Rouweler
 
 
EVENING CONFESSION
 
I also want to tell you something about myself
even though I have to be careful
before you know it it will be printed
you can’t go anywhere else
and another thinks his own version of this
and that remains
like children remember the game of drawing figurines
even nowadays
you pull very hard on someone’s arm
he starts spinning for a long time or walks away
until a voice calls:
stand still!
There you have already one foot on your way to the next step
that lingers in the air
your arm half above your head makes a defensive gesture.
 
I also want to say something
before it gets later in the night of which they say
the later in the evening, the more beautiful the visitors
but you have to keep wondering about something like that.
 
 
 
AVOND CONFESSIE
 
Ik wil ook nog wel iets over mezelf vertellen
ook al moet ik oppassen
voordat je het weet staat het gedrukt
kun je geen kant meer uit
en denkt een ander het zijne of hare erover
en blijft dat staan
zoals kinderen het spel beeldje trekken memoreren
ook nog op de dag van vandaag
je trekt heel hard aan iemands arm
hij gaat rondtollen een hele tijd of loopt hard weg
totdat een stem roept:
stilstaan!
Daar sta je dan met een been op weg naar een volgende stap
die in de lucht blijft hangen
je arm half boven je hoofd maakt een afwerend gebaar.
 
Ik wil ook nog wel iets zeggen
voordat het later wordt op de avond waarvan men zegt
hoe later op de avond hoe schoner bezoek
maar zoiets moet je je ook maar blijven afvragen.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s