Promemoria e Fishtës për familjen Prendushi dhe letra për sivëllezërit e tij françeskanë (Promemoria lui Fishta către familia Prenduşi şi scrisoaraea sa către confraţii săi francescani) – Eltona Lakuriqi / În româneşte: Kopi Kyçyku

 
Poezi nga Eltona Lakuriqi 
 
Fituese e  Çmimin e Tretë në konkursin organizuar nga Akademia “Mirdita”
 
 
 
Promemoria e Fishtës për familjen Prendushi
dhe letra për sivëllezërit e tij françeskanë
 
Shkruan Poeti një promemorie
për familjen e vëllait Vinçenc.
Na thotë se kushëriri i tij,
Nikollë Prendushi,
është edhe shkrimtar.
Dy kushërinj,
Lazri dhe Rroku janë tregtarë.
Ka dy vëllezër në Shkodër,
dhe nënën gjallë.
Në tri degë të familjes
janë pesë priftërinj,
tre françeskanë,
edhe një murgeshë.
Të gjithë katolikë, besimtarë.
Shkruan Poeti
se At Kabashi po shkon nga Siena në Romë,
se një françeskan tjetër shkon në Mynih,
se at Mariani do të shkojë në Zagreb,
se at Palë Dodaj do të shkojë në Bari,
se at Bardhi do të shkojë në Kroaci
me rastin e festimeve
për të kujtuar mbërritjen e françeskanëve aty.
Prandaj Poeti shkruan,
si bir në Krisht,
kërkon bekime,
lutet e betohet,
puth një dorë.
Shkruan Poeti
për françeskanë shqiptarë.
 
 
 
Promemoria lui Fishta către familia Prenduşi şi scrisoaraea sa către confraţii săi francescani
 
Scrie Poetul o Promemorie
pentru familia fratelui Vincenţ.
Ne spune că vărul său,
Nikola Prenduşi
este şi scriitor.
Doi veri
Lazăr şi Rrok, sunt negustori.
La Shkodra are doi fraţi
precum şi mama în viaţă.
În trei ramuri ale familiei
sunt cinci preoţi
trei francescani
şi o călugăriţă.
Cu toţii catolici credincioşi.
Poetul scrie
că părintele Kabaşi pleacă din Siena la Roma,
că un alt francescan se duce la München,
că părintele Marian va merge la Zagreb,
că părintele Pal Dodaj va pleca la Bari,
că părintele Bardhi va merge în Croaţia
cu prilejul sărbătoririi
stabilirii francescanilor acolo.
De aceea Poetul scrie,
ca un fiu al lui Cristos,
cere binecuvântări,
se roagă şi jură,
sărută o mână.
Scrie Poetul
despre francescanii albanezi.
 
 
 

În româneşte: Kopi Kyçyku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s