MUSIC (MUSIKK) – Poem by Asoke Kumar Mitra / Translated into Norway Language by Svanhild Løvli

 
Poem by Asoke Kumar Mitra
 
 
 
MUSIKK
 
Fiolinmusikken bølger gjennom
måneskinnsnatta
*Fragipani bader i månestrålen
Legger skyggen av død bak seg
 
Villfuglen synger og gråter
Mennesker bærer sølvmasker
Fiende med ett særegent navn
Skjebne venter i hjørnet av hagen
 
Dødsmusikken synger for oss
i den blinde vinden
I dag er en musikkaften
veien leder til havet
Instrumentalmusikk i mørket
Unnslipper livet for å møte ett annet.
 
Musikk mot kanten av stillhet
 
*(Fragipani er en eksotisk plante i gravmyrtfamilien
Vitenskapelig navn Plumeria)
 
 
 
 
 MUSIC
 
Music from the violin moves through
the moonlit night
Fragipani bathing in the moonbeam
Leave behind the shadow of death
 
The wild bird sings and cries
People wearing silver masks
Enemy with a special name
Destiny waits at the corner of the garden
 
Music of death singing for us
in the blind wind
Today is a musikal night,
the road leads to the sea
Voiceless music in the dark
Escaping life to meet another
 
Music edged towards silence
 
(C) Asoke Kumar Mitra, November, 2020
 
 
 

Translated into Norway Language by Svanhild Løvli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s