Poems by Hannie Rouweler

 
Poems by Hannie Rouweler
 
 
Enkele goede vragen aan een dichter
over een boek
 
De dagen gleden over van de ene dag in de andere
al waren de ochtenden steeds anders. Ze besefte
dat de tijd ging tellen, dat het opstaan voor veel mensen
geen zegeningen waren: sommigen hadden pijn in de rug
door de hele nacht in dezelfde houding te hebben gelegen.
Anderen hadden moeite met de overgang van de nacht
met stille of woelige dromen naar het ochtendlicht en
moesten er een uur voor uittrekken
voordat ze besef hadden van zichzelf laat staan
de ochtend van deuren van het slot doen, naar de keuken lopen
om koffie te maken, een poging tot een redelijk ontbijt…
 
Waarom zou je een boek schrijven, vroeg de dichteres zich af,
terwijl ze op de klok keek, in haar agenda die in deze tijd
zo goed als leeg was. Bijna niemand kwam nog op bezoek,
tijd in overvloed. Ze dacht na over een onderwerp, of diverse
thema’s waar ze makkelijk 200 bladzijden mee zou kunnen vullen.
 
Ze dacht na over de personages die haar nog te schrijven boek
moesten vullen. Ze dacht na over al die personen: zou ze daar
de komende weken en maanden mee willen samenleven, de lege
dagen doorbrengen, de lange avonden delen, de nacht doorbrengen
in geroezemoes van stemmen die nooit echt zouden bestaan?
 
 
Some good questions for a poet
about a book
 
The days passed from one day to the next
although the mornings were always different. She realized
that time started to count, that getting up for many people
were no blessings: some had back pain
by lying in the same position all night.
Others struggled with the transition of the night
with silent or turbulent dreams to the morning light and
had to use up an hour for it
before they realized themselves let alone
unlock doors in the morning, walk to kitchen
to make coffee, an attempt at a reasonable breakfast …
 
Why would you write a book, the poet wondered,
while she looked at the clock, in her diary at this time
was virtually empty. Hardly anyone came to visit
plenty of time. She was thinking about a topic, or several
themes she could easily fill 200 or 250 pages with.
 
She thought about the characters who have yet to had to fill
her new book. She thought about all those persons: would she like
to want to live together with them in the coming weeks and months,
spend the empty days, share the long evenings, spend the night
in a buzz of multiple voices that would never really exist?
 
 
 
Vrijheid
 
Vrijheid is een overboeking van de bank
van euro 25.987,45 op een dag
per vergissing
en dat ze zeggen: u mag het houden
wij kunnen het wel missen
er zijn zovele zwarte transacties geweest
die afgelopen jaren
we kunnen die niet eens verantwoorden
daarom : houd die centen maar
dan kunnen we dat weer afschrijven
en klopt de boekhouding!
 
Vrijheid is het ontmaskeren van leugens
zonder aanwezig te zijn
waar ieder een masker draagt
en waarvan je meteen voelt
hier klopt iets echt niet aan de mensen
maar je hoeft er verder niets meer aan te doen.
Het is genoeg het te weten en erover te zwijgen.
Vrijheid is een kudde op hol geslagen paarden
en niets houdt dat tegen.
Vrijheid is met losse vingers op een laptop tikken
waarbij je kunt fantaseren wat je wilt.
 
 
 
Freedom
 
Freedom is a transfer from the bank
of euro 25,987.45 in one day
by mistake
and they say: you can keep it
we can miss it
there have been so many black transactions
those past years
we can’t even justify it
therefore: keep the money
then we can write it off again
and the accounting is correct!
 
Freedom is to expose lies
without being present
where everyone wears a mask
and of which you immediately feel
something really isn’t right about the people here
but you don’t have to do anything about it.
It is enough to know and remain silent.
Freedom is a herd of runaway horses
and nothing can stop it.
Freedom is tapping a laptop with loose fingers
where you can fantasize whatever you want.
 
 
 

One thought on “Poems by Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s