IF YOU WANT TO BE CALLED WOMAN … / Multilanguage poem by Iliriana Sulkuqi

 
Multilanguage poem by Iliriana Sulkuqi
 
 
NË DO TË QUHESH GRUA…
 
Në do të quhesh GRUA –
nuk duhet të pushosh së luftuari
për Lirinë tënde.
Të flasësh aq
sa buzët e tua
të gjakosen nga fjalët.
 
Në do të quhesh GRUA –
Ngrihu mbi dashurinë tënde të vogël;
mbi dhimbjen që të vjen trazuar
nga ëndrra të gënjeshtërta.
Kujto fëmijërinë tënde
dhe bëhu përrallëza sot,
për fëmijët e së ardhmes …
 
Në do të quhesh GRUA
dhe gjiri i shpirtit tënd
qumësht dashurije të pikojë –
duhet të mohosh gjumin e natës
me ëndrra të vockla…
(Nuk mund të flesh e përhumbur,
kur bota rri zgjuar…)
Duhet të mohosh
orët e këngës tënde
(nuk mund të ligjërosh
kur nuk këndon njëherësh BOTA).
 
Në do të quhesh GRUA –
Dil nga hijet
ku djajtë të nëpërkëmben,
duke rënduar mbi qepallat e tua…
Dil nga gërmadhat e zbrazjes!
Mbushi sytë me fosforin e agtë
të PAQES!
 
Në do të quhesh GRUA,
nëse do
të mos humbasësh trajtën tënde –
nga mendimi
deri te gjurma e hapit –
mos u gjunjëzo,
edhe sikur kamzhiku i kohës
të përplaset
mbi fytyrën tënde të bukur!
 
Ti,
duhet t’u thuash : “Lamtumirë”
bukurive të vogla
për të qenë Dashuria
që i ve emrin të gjitha DASHURIVE TË BOTËS-
…Në do që të quhesh GRUA…
 
(1989)
~~~
 
 
 
IF YOU WANT TO BE CALLED WOMAN …
 
If you want to be called WOMAN-
you shouldn’t rest fighting
for your Freedom.
To speak up as much
that your lips
to be bleeding from the words .
 
If you want to be called woman –
Stand up over your small love;
over your pain
who is coming teasing
from the false dreams .
Remember your childhood ,
and be the telly time
for the future’s kids…
 
If you want to be called woman ,
and you want your
soul’s breasts
to be liking
milk of love –
you should miss
your sleep
of small dreams…
(You can’t sleep loosing,
when the word is Awaken…)
You should disown
the hour of your song
(can’t sing , if all the World is not singing ).
 
If you want to be called woman –
Get out of the shadows
where the devils
came around
weighing on your lashes…
Get out of the emptiness ruins !
Full up your eyes
with the morning’s phosphorus
of the PEACE !
 
If you want to be called woman
don’t loose your form’s –
from the think , to the step’s trace.
Don’t get kneeling ,
even the time’s strike
get hitting
on your nice face.
 
You should say : ” Goodbye “
to the little things,
that
Love itself you to be ,
which names all
The WORLD’S LOVES –
…If you want WOMAN to be called …
 
1989
 
Translated into English by Mira Çela
 
 
 
 
SE VUOI ESSERE CHIAMATA DONNA …
 
Se vuoi essere chiamata DONNA –
non devi smettere di combattere
per la tua Libertà.
Di parlare tanto
quanto le tue labbra
sanguinano dalle parole.
 
Se vuoi essere chiamata DONNA –
Alzati al di sopra del tuo piccolo amore;
sul dolore che ti viene turbato
da falsi sogni.
Ricorda la tua infanzia
e diventa una favola oggi
per i bambini del futuro…
 
Se vuoi essere chiamata DONNA –
E che il seno della tua anima
gocciolasse latte d’amore –
devi negare il sonno notturno
con piccoli sogni …
(Non puoi dormire infestato,
quando il mondo resta sveglio …)
Devi negare
le ore della tua canzone
(non puoi tenere conferenze
quando il MONDO non canta allo stesso tempo).
 
Se vuoi essere chiamata DONNA –
Esci dall’ombra
dove i demoni ti calpestano,
pesando sulle tue palpebre …
Esci dalle macerie del vuoto!
Riempi i tuoi occhi di fosforo dorato
di pace!
 
Se vuoi essere chiamata DONNA –
se vuoi
per non perdere la tua forma –
dal pensiero
fino all’impronta del tuo passo-
non inginocchiarti,
anche se la frusta del tempo
si scontrasse
sul tuo bel viso!
 
Tu,
dovresti dire “Addio”.
Alle piccole bellezze
Che sia l’Amore
che nomina tutti gli Amori DEL MONDO-
… Se vuoi essere chiamata DONNA –
(1989)
 
Traduzione italiana a cura di Elida Taddei Sulkuqi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s