POEM TO THE SOLITARY POET (Poemë Poetit Vetmitar ) / By Teresinka Pereira

 

Teresinka Pereiera Presidente IWA

Poems by Teresinka Pereira

 

 

 

POEM TO THE SOLITARY POET

 

Our universe is different:

we are closer to the stars

and soon we will be one of them

in time to avoid absolute

solitude.

Meanwhile, as we live,

the years are obstinate

in remembering our struggle

against death,

which at last,

is our greatest victory!

 

 

 

Poemë Poetit Vetmitar

 

Universi ynë është i ndryshëm:

ne jemi afër yjeve,

dhe së shpejti do të jemi një prej tyre,

në kohë për të shmangur

vetminë absolute.

Ndërkohë, ndërsa ne jetojmë,

vitet janë kokëfortë,

në të kujtuarit e luftës sonë

kundër vdekjes,

e cila, më në fund,

është fitorja jonë më e madhe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s