Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Atëherë kur ti…” të autores Alma Zenellari

17098306_10210274680056106_674273629036006982_n

Shtëpia Botuese “ ADA”  publikon vëllimin poetik “Atëherë kur ti…” të autores Alma Zenellari

 

Titulli: Atëherë kur ti…

Autore: Alma Zenellari

Redaktor: TONIN NIKOLLI…

Korrektore: SARA GJOLENA

Përgatiti për botim : Roland LUSHI

Formati: 14 X 20.5

ISBN: 978-9928-223-67-8

© : Autorja

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

Botimet Ada

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

http://www.botimetada.com

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, mars 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

 

Alma Zenellari

Alma Zenellari

Atëherë, kur ti… : poezi lirike / Alma Zenellari ;

red. Tonin Nikolli. – Tiranë : Ada, 2017

80 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-67-8

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s