TEKENING 13/19 Liggende vrouw (Jon Gardella) – TEKENING 13/19 Liggende vrouw(Jon Gardella) / Hannie Rouweler

Hannie Rouweler
 
 
TEKENING 13/19
Liggende vrouw
(Jon Gardella)
 
In zichzelf opgesloten en uitgerekt ligt zij
na het liefdesuur
op bed. Hij vertrok
door het raam. Liet sporen achter in de tuin.
Zij ligt nog steeds op het bed. Droomt zichzelf
een toekomst,
buik gevuld met zaad en vage dromen
er zal een kind komen of de herinnering
aan de kus. De hevige kus waarna
haar kleed werd neergelegd, op de grond,
hij haar lippen beroerde en naar binnen
drong. Met op de achtergrond de zee
die golfslagen maakte tegen de witte muren.
Zij blijft achter.
Met de warmte, een lied,
het opspattend licht, bewegingen die dalen
in de diepste nacht. De bron, de stroom.
 
 
 
DRAWING 13/19
Reclining woman
Jon Gardella
She is locked up in herself and stretched
out on bed, after love hour.
He went
through the window. Left traces in the garden.
She lies still on the bed. Dreams herself
a future,
belly filled with seamen and vague dreams
there will be a child or the memory
of the kiss. The passionate kiss after which
her garment was laid down on the floor,
he touched her inner lips and entered
inside. With the sea in the background
making waves against the white walls.
She stays behind.
With the warmth, a song,
the splashing light, movements falling
in the deepest night. The source, the stream.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s