Poems by Gulnar Sema / Translated into English Ismayilova Mesma. ASPU

Poems by Gulnar Sema
 
National Academy Sciences of Azerbaijan
Azerbaijan poetess
 
Wooden Throne
 
Do not play with time, dear
Play sometimes on time, please
Don’t tyranny yourself
Play a little…. in your throne
 
It would made wooden throne
for taking your seat
Made wooden throne
from your forehead sweat
 
This is an idle saying.
Someone has an hapless fate
While your happiness will running out
Let your throne be golden.
 
 
 
Taxta divan
 
Vaxtla oynama, gülüm,
Vaxtında oyna bir az.
Özünə divan tutma
Taxtında oyna bir az.
 
Oturtmaqçün yerində
Taxta divan qurular.
Sənin alın tərində
Taxta divan qurular.
 
Boş sözdü ki, deyirlər
Quruca baxtın olsun.
Baxtın quruyanacan
Qızıldan taxtın olsun.
 
 
***
 
My slumber disappeared without you
I can’t see slumber with you
My eyes are slumber with sleeps
İ can’t appear in your sleeps
 
The time to forget me is passed.
It’s time to forget you
You lied yourself so much
Faith in me has passed.
 
Believe … what you want….
Only …don’t believe to our love .
If the hope will belong leaving
it is expensive than its being
 
 
***
 
Sənsiz yuxularım ərşə çəkilib
Sənli yuxuları görə bilmirəm.
Gözümdən o qədər yuxu tökülüb
Sənin yuxuna da girə bilmirəm.
 
Səni unutmağın zamanı gəldi
Məni unutmağın zamanı keçmiş.
Özünə o qədər yalan söylədin
Mənə inanmağın imanı keçmiş.
 
Nəyə istəyirsən ona da inan
Bircə sevgimizə inanma daha.
Ümid ayrılığa qalası olasa,
Onun da astarı üzündən baha.
 
 
Translated into English Ismayilova Mesma.
ASPU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s