MIẾU TÌNH@HƯƠNG.GIĂNG – TEMPLE OF LOVE@SCENT.SPREAD / Ngọc Lê Ninh

Ngọc Lê Ninh

 

MIẾU TÌNH@HƯƠNG.GIĂNG
TEMPLE OF LOVE@SCENT.SPREAD

Anh lập miếu trong tim
Bên ghềnh yêu quỳ lạy
Tình đá em lặng im
Sóng lòng anh run rẩy.

Kìa! Nhang tình bốc cháy!
Lập lòe lửa tin yêu!
Bóng hình em vùng dậy!
Phách hồn anh liêu xiêu!

Xa em ước bao điều
Gặp em ngồi câm lặng
Miếu tình thêm cô liêu
Ghềnh yêu nhòa mưa trắng.

Ngày không em hoang vắng
Miền nhớ ngập giá băng
Em về tràn hoa nắng
Miếu tình hương yêu giăng …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s