Brown leaves on the grass (for Pien Storm van Leuwen) – Bruine bladeren op het gras (voor Pien Storm van Leeuwen) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
Brown leaves on the grass
(for Pien Storm van Leuwen)
 
Brown leaves have been scattered across the lawn
for days and nobody cares. That’s good as by that they
won’t be gathered and can stay in wintertime.
The only tree in this garden is in front of my window
and I live with him every day. Branches almost bare
 
now drops of pearls shining in sunlight on twigs.
Let always leaves lying on the earth under a tree
bearing its foliage like a dress for almost a year
before it was abandoned.
We women sometimes put a dress on the floor
no longer pick it up, not back in the cupboard.
 
Nature best solves its problems in silence
if we leave her alone, allow time, waiting
for new bloom. Every year grows to renewed days.
 
 
 
Bruine bladeren op het gras
(voor Pien Storm van Leeuwen)
 
Bruin blad ligt al dagenlang verspreid over het grasveld
en niemand kijkt er naar om. Dat is goed dan worden ze niet
bijeengeharkt en kunnen ze blijven liggen in de winter.
De enige boom in deze tuin staat voor mijn raam
en dagelijks leef ik met hem samen. De takken bijna kaal
 
aan twijgen schitteren nu druppels parels in zonlicht.
Laat bladeren op de aarde altijd liggen onder een boom
die dit bladerdek als een jurk bijna een jaarlang droeg
voordat er afstand van werd gedaan.
Wij vrouwen leggen ook weleens een jurk op de grond
rapen hem niet meer op, niet terug in de kast.
 
De natuur lost het best zelf zijn problemen op in stilte
als we haar met rust laten, tijd gunnen, kunnen wachten
op nieuwe bloei. Elk jaar groeit naar vernieuwde dagen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s