( Painting of feeling… – Sfumature di sentimenti … ) – Ngjyrosje ndjenje… / Poem by Juljana Mehmeti

Poem by Juljana Mehmeti
 
 
Painting of feeling…
 
I am chasing a blind light westward
entangled cloudy dusks,
somewhere
between the imagination and reality
at the invisible boundary…,
of death,
in the life cuffed to pains
encounter
of hidden realities…
 
I am requesting to stop the clock pointers
to keep the genesis of the world
this time an enigma with no wings,
flying with me
to the invisible skies…
illusion
plunged to the mystery of the ocean.
 
… and the light cuts the ribbons
of the distant horizon
to the far end space
sweet reflexes
and as to delirium
follows
the painting of feeling…
 
Translated into English by Arben Hoti
 
 
 
Sfumature di sentimenti …
 
Inseguo una luce cieca al tramonto
dispersa tra i crepuscoli nuvolosi ,
da qualche parte
tra l’immaginazione e la realtà
sul confine invisibile …,
della morte,
nella vita incatenata nel dolore,
nel riaffiorare
delle realtà nascoste …
 
Cerco di fermare le lancette
di avvolgere il filo del mondo
mistero senza ali questo tempo
che vola con me
in invisibili cieli …
illusione
sommerso nel mistero dell’oceano.
 
… E la luce taglia il nastro
nell’orizzonte lontano
tra gli spazi più estremi
in dolci riflessi
e come nel delirio
trasmette
sfumature di sentimenti …
 
@ julja
 
 
 
Ngjyrosje ndjenje…
 
Ndjek një dritë të verbër në përëndim
ngatërruar muzgje resh,
diku
mes imagjinatës dhe së vërtetës
në kufirin e padukshëm…,
të vdekjes,
në jetën pranguar dhimbjesh
përjetim
i realiteteve të fshehta …
 
Kërkoj të ndal akrepat
fillin e botës të mbaj
enigmë pa krahë kjo kohë,
që me mua fluturon
qiejve të padukshëm…
Iluzion
zhytur misterit oqean.
 
… dhe drita pret shiritat
horizontit të largët
hapësirës më të fundit
refleksesh ëmbël
ashtu në delir
përcjell
ngjyrosje ndjenje…
 
@julja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s