Just for a Moment (SOLO POR UN INSTANTE – Tylko na chwilę) / Poem by Eliza Segiet

Poem by Eliza Segiet
 
 
Just for a Moment
 
If the world stopped for a moment,
I could sit,
listen to the silence that becomes,
watch how
a river stops flowing,
how the trees congeal into motionlessness.
 
If the world stopped for a moment,
and I with it?
I would not see
flowering meadows,
where a river becomes just a line,
and the still trees
look like sculptures,
I would not hear the ubiquitous silence.
 
If the world stopped
even for one day
then people –
could not hurt people.
 
Translated by Artur Komoter
 
 
SOLO POR UN INSTANTE
 
Si el mundo se detuviera por un instante,
podría sentarme,
percibir el silencio
que se convierte.
Contemplar cómo
un río deja de fluir,
cómo los árboles
se congelan paulatinamente.
 
Si el mundo se detuviera por un instante,
y yo con él,
no vería prados en flor,
donde el río se transforma en una línea,
y la quietud de los árboles
parece formar esculturas;
no escucharía el omnipresente silencio.
 
Si el mundo se detuviera
incluso por un solo día,
entonces la gente
no podría lastimarse a ella misma.
 
Traducción: Alicia Minjarez Ramírez.
 
 
Tylko na chwilę
 
Gdyby świat zatrzymał się na chwilę,
mogłabym usiąść,
posłuchać jak staje się cisza,
patrzeć jak
rzeka przestaje płynąć,
jak drzewa zastygają w bezruchu.
 
Gdyby świat zatrzymał się na chwilę,
a ja razem z nim?
Nie widziałabym
ukwieconych łąk,
na których rzeka staje się tylko linią,
a nieruchome drzewa
wyglądają jak rzeźby,
nie słyszałabym wszechobecnej ciszy.
 
Gdyby świat zatrzymał się
choć na jeden dzień
wtedy ludzie –
nie mogliby krzywdzić ludzi.

2 thoughts on “Just for a Moment (SOLO POR UN INSTANTE – Tylko na chwilę) / Poem by Eliza Segiet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s