Poems by Iliriana Sulkuqi

 
Poems by Iliriana Sulkuqi
 
 
 
NUK KA GJYQ NË BOTË TË FSHIJË DHE DËNOJË HITORINË DHE QËNDRESËN E NJË KOMBI…
( poezi, shqip-anglisht)
 
 
VRASJEN TËNDE S’E DUROKAM DOT…
(Djalit 9-vjeçar Milot Kryeziu, që serbët e vranë në prag të shtëpisë, 1989).
 
 
Ç’është ky arkivol
pesë pëllëmbë e ca…
Ç’peshë ka që kaq shpatulla burrash,
dot nuk e mbajnë…?
Ç’është ky zë fëmije që rënkon
e gjithë Kosovës i jep dhimbje…
“Ku po me çoni…
O nanë, kam ftohtë!
Trupi im gjak pikon…
O, nanë,
më jep me vete çantën me libra,
nesër do të shkoj në mësim….
Sëpaku, librin e këndimit,
përgjysmë kam lënë vjershën e Naimit…
Mos harro,
lapsat me ngjyra,
fletoren e vizatimit…
Flamurit s’i kam venë Shqiponjën,
qiellit s’i kam vizatuar Diellin…
Mos harroni:
nesër ejani më merrni!
Nesër nga gjumi më zgjoni!
 
 
 
I CAN’T COPE YOUR MURDER…
 
(Dedicated to 9 years old boy Milot Kryeziu,
which the Serbs killed at the doorstep, 1989).
What is this casket
five palms and a bit…
What is the weight
that, so many men’s shoulders,
couldn’t hold it on…?
What is this child’s voice
groaning
and to whole Kosovo
gives a big pain…
“Where are you sending me…
O mother ,I feel cold!
My body is leaking blood…
O mother,
give me my school bag,
tomorrow I will go at school…
At list, the language book,
the poem of Naim
in the middle I left…
Don’t forget the colored pencils,
and the drawing notebook…
To the Flag , the Eagle
I haven’t put yet ,
the sky is still Sunless…
Don’t you forget:
tomorrow come to pick me up !
Tomorrow wake me up !
 
 
 
SKLLAVJA IME…
 
Liri, liri,
ti, skllavja ime,
ti-ëndrrakëngë,
ti-njëmijë dete!
Sirenë më je,
gjithë dallgëzime,
burime pi e prapë kam ètje…
E skllave s’je,
skllave s’të dua,
paçka se prangat nuk t’i shoh…
Me pranga
fort më dhimbsesh mua,
me brenga zemre ty të njoh…
 
 
 
MY SLAVE…
 
Freedom, freedom,
you, slave of mine,
you- dreaming,
you- thousands sea!
Siren are you for me,
full waves ,
springs I drink ,
thirsty I’m again…
You are not slave,
slave I don’t want you,
even though chains
I don’t see to you…
In chains
I feel in pain for you ,
with worries in heart
so, I know you…
 
 
 
ADEM JASHARI…
 
Vetëtiu…
Gëzhojat
mbajnë numrin e pushkës tënde…
ADEM JASHARI…
Lightened…
Bullet casings
hold the number
of your gun…
 
 
SHOTE GALICA
 
Të kam zili, Shote Galica!
Mbete e bukur,
si LIRIA…
SHOTE GALITSA
I envy you ,Shore Galitsa !
Remained beautiful,
as FREEDOM…
 
 
FLAMURI YNË…
(fragment)
 
… Sa i hijshëm vegon mbi vargonj!-
Më i ndezur se plagë e freskët.
Më i paqtë se një pëllumb…
Me fjalë historie thotë:
“ Jam Njeri,
me etje LIRIE!
Digjem vetë
në flakë DASHURIE…,
dhe vdes.
Kur më djegin-
BËHEM KUJTESË”.
 
 
 
OUR FLAG…
(fragment)
 
…So charming it seems over chains!-
Lighter than the fresh wound.
More quiet than a dove…
With historical words
it says:
“I’m Man,
thirsty for FREEDOM!
Burning myself
in LOVE’S flame…,
and die.
When they burn me –
I BECAME A MEMORY “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s