Een blauwe kom (A Blue Bowl) – Poem by Mordechai GELDMAN / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

 
Poem by Mordechai GELDMAN
 
 
A Blue Bowl
 
On a bench in our street
a blue glass bowl was resting
from life with its owners
who got fed up with it or died.
I checked it had no defects
and took it to my home
just when an Orthodox Jew passed in a car
and saw from his window
that God had sent me a blue bowl–
this is what he said to himself
I thought to myself.
 
And what shall I do with such beautiful blue
that the bowl will bestow on me
and ignite my cravings for pure beauty
and how shall I pay it back for the blue
that will shine like a holy well on my table
and how to get rid of metaphysical pondering
on the God who brings about coincidences
as if He had any interest in me
even though I will not become like stars in the blue sky
or like sand by the blue sea
since I’m solitary and childless
and quite content with poetry, paintings and music,
and with the obsession on our impossible love
 
 
Een blauwe kom
 
Op een bankje in onze straat
lag een blauwe glazen kom
te rusten van het leven met zijn eigenaren
die er genoeg van hadden of zijn gestorven.
Ik heb gecontroleerd of het geen defecten had
en nam hem mee naar mijn huis
net toen een orthodoxe jood langs kwam in een auto
en zag vanuit zijn raam
dat God me een blauwe kom had gestuurd-
is dit wat hij tegen zichzelf zei
dacht ik bij mezelf.
 
En wat moet ik doen met zulk mooi blauw
dat de kom mij zal schenken
mijn hunkering naar pure schoonheid doet ontvlammen
en hoe moet ik voor het blauw terugbetalen
dat als een heilige bron op mijn tafel zal schijnen
en hoe van het metafysisch denken af te komen
over een God die toevalligheden bewerkstelligt
alsof Hij interesse in mij had
ook al zal ik niet als de sterren aan de blauwe hemel worden
of als zand langs de blauwe zee
aangezien ik eenzaam en kinderloos ben
en heel tevreden met poëzie, schilderijen en muziek,
en met een obsessie voor onze onmogelijke liefde
 
 
 

Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

One thought on “Een blauwe kom (A Blue Bowl) – Poem by Mordechai GELDMAN / Translation English into Dutch: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s