Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Libri i muzave” të autorit NAZIF AGALLIU

16425967_10210041886316408_8255009105222242812_n

Shtëpia Botuese “ ADA” publikon vëllimin poetik “Libri i muzave” të autorit NAZIF AGALLIU

Autori: NAZIF AGALLIU

Në kopertinë: Maurice Denis. 3 muses

Botimi i parë, 2017

Përgatiti për botim: Roland Lushi

Formati : 14x20cm

Të gjitha të drejtat i takojnë autorit

Tirazhi 50 kopje

 

Roland-Lushi

Roland Lushi

Botimet ADA

Shtëpia botuese “ADA”

Adresa: Rr. Nasi Pavllo Nr.20

Cel: 068 22 190 16

Tiranë, Janar 2017

CIP Katalogimi në botim BK Tiranë

Agalliu, Nazif

Libri i muzave : poezi / Nazif Agalliu.

– Tiranë : Ada, 2017

164 f. ; 20 cm.

ISBN 978-9928-223-64-7

1.Letërsia shqipe 2.Poezia

821.18 -1 — met Nazif Agalliu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s