O poezie în limba română de Claudia Bota

O poezie în limba română de Claudia Bota
 
 
 
Șarpele ucide rodul iubirii
 
Șarpele ucigător ucide rodul iubirii, mereu amăgind,
În veacul acesta lipsit de lumină cu sete căsăpind,
Frumusețea cea sădită și hrănită cu viața cea dătătoare de viață.
Luptând încă din leagănul prunciei asupra vlăstarului să fie robul robiei.
Până ce oasele lui calde și fragede le topește, încolăcindu-se pe grumazul copilului,
Ca nu cumva să se ridice la lună, la luna plină și senină.
Oprindu-l să bea din Izvorul cu apa cea cristalină,
Omul tiran exploatând fragezimea copilului prin împilare,
Aducând prin valuri de războaie fără remușcare,
Pumnalul cel înfinge în inima pură fără îngrijorare.
Nu-i pasă că mâine va da socoteală!
 
 
 
Nopțile noastre
 
Și dacă nopțile noastre ne-au adâncit
Între cuvinte pline de iluzii și deziluzii,
Ecourile ce-n bezna grea topit-au anii,
Prin sentimente sădite-n suflet, cu viață plămădit.
 
E ca-n minte să te am de-a pururi fiică nenuntită,
Tu pururea prea fericită!
Cuvântul fiindu-ți setea de a renaște din mișcătoarea ei plăcere,
În straturile primăverii se răspândește tantra de-o blândă adiere.
Lumina-ți prinde safirul în păru-ți straveziu,
Durerile dispar prin farmec în labirintul argintiu.
 
Nopțile noastre înaripate fiind vis de dor în culori,
Atingeri de soare în zile luminate ale unei dulci primăveri,
Purtându-ne pe aripi frânte de dor, pe căi neștiute,
Privim la frumuseți negrăite prin fuga gândurilor neîmblânzite.
 
Încălzeam cuvintele în palma ochiului trup,
Pâna la coapsa din văzduh
Și ne-mbrățișam până la rodul crud din amurg,
Unde susurul apei răcorea oglindirea ochilor stea,
Fără a mai ține cont de limita mea.
 
Răscoleam sentimentele așa cum fugeau iepele,
În Pădurea Neagră, printre spinii de jar unde ielele,
Transformau dansul haotic din iubire în venin,
Până la sceptrul divin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s