Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2017 / International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2017

Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2017
International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2017
Galaktika Poetike ATUNIS
ATUNIS Galaxy Poetry
 
Galaktika Poetike “ATUNIS” shpall:
Konkursin Ndërkombëtar të Poezisë për Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2017”.
Në kuadrin e organizimit të aktiviteteve letrare, Galaktika Poetike “ATUNIS” shpall konkursin Ndërkombëtar të Poezisë për Çmimin Letrar “Frang Bardhi – 2017”.
 
“Unë e mora përsipër këtë barrë për të shkruar,
veçse që të qes para syve të tu, lexues, të vërtetën lakuriq e të panjollosur”
 
Frang Bardhi
 
Medalja “Frang Bardhi” është vizatuar nga piktori Zeni Ballazhani; është realizuar nën drejtimin e përfaqësuesit të Bordit Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”, Peter Tase (USA) dhe përfaqëson çmimin që i jepet fituesit për poezinë më të mirë.
 
Kriteret e konkurrimit :
 
a- Të gjitha poezitë konkurruese duhet të jenë në versionin shqip ose anglisht.
(Për konkurrim pranohet vetëm një poezi në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze ose e njëjta poezi në të dyja gjuhët.)
b- Të gjitha poezite konkurruese do të shpallen me numër rendor ( jo me emra ), në linkun përkatës të faqes zyrtare : Galaktika “Poetike” ATUNIS”, link i cili shërben për vlerësimin nga ana e Jurisë.
c- Emrat e anëtarëve të Jurisë nuk bëhen publikë deri në shpalljen e fituesit, për të mos patur ndikime gjatë vlerësimit.
d- Përkatësinë e emrave të autorëve të poezisë me numrin rendor të tyre e realizon kryesia e Bordit Drejtues.
e- Përjashtohen nga konkurrimi anëtarët e Jurisë dhe ata anëtarë të Bordit Drejtues, që merren me menaxhimin e konkurrimit.
f- Periudha e dërgimit të poezive konkurruese është 20 Shtator 2017 – 15 Nëntor 2017.
g- Afati i shpalljes së fituesve nga ana e Jurisë është 25- Nëntor 2017
h- Publikimi i poezisë fituese realizohet nga Bordi Drejtues në datën 28 Nëntor 2017
 
Koordinatorët e organizimit të konkursit letrar:
 
1-Agron Shele / e-mail : sheleagron@yahoo.com
2- Hasije Selishta Kryeziu / e-mail hasije.kryeziu@hotmail.com
3-Prof. Dr Muhammad Shanazar / e-mail: shanazar@hotmail.com
4-Peter Tase / e-mail: pmtase@gmail.com
5- Enertin Dheskali
 
Poezitë konkuruese duhet të dërgohen në adresën :
atunisgalaktika@gmail.com
 
Ftohen të gjithë krijuesit që të bëhen pjesë e këtij konkurrimi, si mënyrë e shprehjes letrare individuale, por edhe si pjesë e kontributit dhe përpjekjes së vazhdueshme për zhvillimin e poezisë së sotme.
 
 
 
 
Galaktika Poetike ATUNIS
ATUNIS Galaxy Poetry
Bordi Drejtues Galaktika Poetike “ATUNIS”
 
Galaktika Poetike “ATUNIS” Albania, announces the International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2017”
 
In the framework of its literary activities, Galaktika Poetike “ATUNIS” announces:
 
The International Poetry Prize “Frang Bardhi – 2017”. “Frang Bardhi” Literary Prize has been designed by the painter Zeni Ballazhani and prepared under the direction of Peter Tase (USA), a representative of the Board Directors of Galaktika Poetike “ATUNIS”. This prize will be given away to the poet for writing the best poem, which will be selected by members of the jury. Main features of the poetry competiton are as under:
 
a-All competing poets must submit their poems either in Albanian or English.
b- All poems will be identified by a number (Name of the poet will be kept secret) in the following link on the official homepage of Galaktika Poetike “ATUNIS”
https://atunispoetry.com/cmimi-letrar-frang-bardhi/and this link will be used only by the jury.
c- The Chairman of the Board of Directors will manage the matching process of the authors’ name corresponding poems with their numbers.
d- The members of the jury and those of the Board of Directors who will manage the process, will not be eligible to participate in the competition.
e- The submission window will be opened from September 20, 2017 to November 15, 2017.
f- The jury will declare the winner on November 25th, 2017.
g- The Board of Directors will publish the winning poems on November 28th, 2017.
 
Coordinators of the Literary Competition are:
 
1. Agron Shele / e-mail : sheleagron@yahoo.com
2. Hasije Selishta Kryeziu / e-mail: hasije.kryeziu@hotmail.com
3. Prof. Muhammad Shanazar / e- mail: mshanazar@gmail.com
4. Peter Tase / e-mail: pmtase@gmail.com
5. Enertin Dheskali
 
Please send your poems to: atunisgalaktika@gmail.com
 
We invite all the poets, from all over the world, to participate in the competition by considering it a symbol of their individual literary expression, and also an effort to the growth and the development of today’s literature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s