Poems by Eligiusz Dymowski

Poems by Eligiusz Dymowski
Ars poetica
the poem begins in the heart
then transforms into thought
spinning from there
as an inky thread
onto the paper
like yarn from a ball
to make the longed for sweater.
Ars poetica
 
wiersz najpierw rodzi się w sercu
potem przekształca się w myśl
z której snuje się
atramentową nitką
na kartkę
jak kłębek
na upragniony sweter.
***
Life fell apart
like beads from a snapped rosary
The flushed Virgin Mary
sits quietly in the corner
the Angel comes
sizes it up
nods his head
mutters
and begins to gather together
what man had scattered.
 
***
 
Pogubiło się życie
jak paciorki różańca
Matka Boska z rumieńcem
cicho w kącie usiadła
przyszedł Anioł
popatrzył
kiwnął głową
pomruczał
zaczął zbierać do kosza
to co człowiek rozproszył.
Of the man who found himself not
The man
who never found himself
– is dead
yesterday he wrote:
”I know that
nothing holds me here”
and left through the window.
 
O człowieku, który nie odnalazł siebie
Człowiek
który nigdy nie odnalazł siebie
– nie żyje
wczoraj napisał kartkę:
“wiem, że nic mnie
tutaj nie trzyma”
i wyszedł przez okno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s