WOMAN ON A PLATFORM (WOMAN ON A PLATFORM) – Frans A. BROCATUS / Translation: Hannie Rouweler

Poem by Frans A. BROCATUS
 
 
WOMAN ON A PLATFORM
 
Buttons on the jackets of the three station chefs,
sitting side by side on a bench on the platform,
seem shiny coins from a previous century.
There is a poster behind the smiling men
 
with a woman in swimming suit. From a beach
her gaze overlooks the conductor’s caps.
It is 9.32 am. Behind me the grinding of steel.
A train is squeaking to a halt. I see you as the first
 
getting off the footboard. You send a glossy smile
to me. I turn around and see that the men have
disappeared and that on the spot, where the poster was
hanging, a square mirror is shining in a curly frame.
 
I focus my eyes, watch you approaching in the mirror,
slowly moving your head to the left, suddenly I recognize
you as the woman on the poster. I turn around determining
that the platform is empty.
 
 
 
EEN VROUW OP EEN PERRON
 
De knopen op de jassen van de drie stationschefs,
die naast elkaar op een bank op het perron zitten,
lijken blinkende geldstukken uit een vorige eeuw.
Achter de goedlachse mannen hangt een poster
 
met daarop een vrouw in badkleding. Vanaf een
strand schuift haar blik over de conducteurspetten.
Het is 9.32 u. Achter mij het knarsen van staal op
staal. Een trein komt piepend tot stilstand. Ik zie je
 
als eerste de treeplank afstappen. Je stuurt me een
glossy glimlach. Ik draai me om en zie dat de mannen
verdwenen zijn en dat op de plek waar de poster hing
nu in een krullerige lijst een vierkante spiegel schittert.
 
Ik stel mijn blik scherp, zie je naderen in de spiegel,
traag beweeg je je hoofd naar links en ineens herken ik
je als de vrouw op de poster. Ik keer me om en zie dat
het perron leeg is.
 
 
Translation: Hannie Rouweler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s