Pause (Pauza) – Eliza Segiet / Translated by Artur Komoter

Poem by Eliza Segiet
 
 
Pause
 
When asked about the staff of life,
she could not explain.
 
It’s simple:
birth,
childhood,
youth,
old age
and inevitable death.
 
It also happens otherwise,
one cannot add up to five.
 
Cruel time
has set a pause on the future.
 
 
 
Pauza
 
Zapytana o pięciolinię życia,
nie potrafiła wyjaśnić.
 
To proste:
narodziny,
dzieciństwo,
młodość,
starość
i nieunikniona śmierć.
 
Bywa też inaczej,
nie można doliczyć do pięciu.
 
Okrutny czas
postawił pauzę przyszłości.
 
Translated by Artur Komoter

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s