AT MARTIN GJOKA (1890- 1940) – Krijuesi i parë i Muzikës Klasike Shqiptare dhe të parës Simfoni / Përgatiti dhe realizoi Dokumentarin Kolec P. Traboini

AT MARTIN GJOKA (1890- 1940) – Krijuesi i parë i Muzikës Klasike Shqiptare dhe të parës Simfoni

Përgatiti dhe realizoi Dokumentarin Kolec P. Traboini 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s