Shtëpia Botuese “Lena Grafik” publikon vëllimin poetik”Shkreptimë dashurie” të autorit  Bilall M. Maliqi

Shtëpia Botuese “Lena Grafik” publikon vëllimin poetik”Shkreptimë dashurie” të autorit  Bilall M. Maliqi

 

Titulli: Shkreptimë dashurie

Autor: Bilall M. Maliqi

Redaktor: Iliaz Boabaj

Recesente: Dr. Rovena Vata

Redaktor Gjuhësor: Xhemaludin Rexhepin

Arti grafik: Laura Shulemaja

Shtëpia Botuese dhe shtypshkronja:  “Lena Grafik” Prishtinë
Drejtor i Shtëpisë Botuese: Hajdar Fejzullahu. 

 

Autori: Bilall M. Maliqi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s