KOHË TË VËSHTIRA PËR POEZINË / Poezi nga Bertolt Brecht

Poezi nga Bertolt Brecht

 

KOHË TË VËSHTIRA PËR POEZINË

Po, unë e di: vetëm i lumturi
është i dashur. Zëri i tij
dëgjohet me kënaqësi. fytyra e tij është bukur.

Pema e shtrembër në kopësht
është frut i një terreni të keq, por
ato që kalojnë e shohin si topall
dhe kanë të drejtë.

Barkat e gjelbërta dhe velat e lumtura
unë nuk i shoh.
Mbi të gjitha
arrij të shoh rrjetën e çarë të peshkatarit

Sepse flas vetëm për faktin
që kurrizi 40- vjeçar ecën në mënyre të kërrusur?
Gjokset e vajzave
janë të nxehtë si përherë.

Një rimë në këngën time
do më dukej gati si një heroizëm
tek unë luftojnë
entuziasmi për lulen e mollës
dhe terrori për muhabetet e bojaxhiut (të hitlerit)

Por vetëm sekondi
më shtyn drej tryezës për të shkruar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s