MUJIBUR RAHMAN ( SHEIKH MUJIBUR RAHMAN) – Poem by Joanna Svensson / Translated from English into Bangla by Saifullah Mahmud Dulal

Poem by Joanna Svensson

 

MUJIBUR RAHMAN

I Bengalen i Brittiska Indien
Där blommor inte längre
Doftade avfrihetens dofter
Där fåglar inte längre
sjöng frihetens sånger
Där Bengalens folk ej längre
Kände frihetens kraft
När ovisshet och rädsla
Fanns i varje hörn
Även om vissa
Höll ryggen om varandra
Vände kappan efter vinden
För glans i makt och guld
Bengalens folk de drömde
I sina drömmar varje natt
Om frihet och om trygghet
Att blommorna åter skulle
dofta av frihetens doft
Och slå ut i frihets prakt
Men bland ångestens skuggor det fanns en patriot
Sheikh Mujibur Rahman var den mannens namn
Likt en lysande fackla i uppbrottets natt
Kände han att tiden nu var inne
Han kände sitt ansvar mot Bengalens land
Han kände sitt ansvar för Bengalens folk
Han var övertygad om
Att den rätta vägen
Skulle leda dem från mörkret
Till frihetens ljus
Till självständighetens drömmar

Där fåglar åter skulle
Sjunga frihetens sånger
Men dit var vägen ännu
Vindlande och lång
I varje vägkrök lurade
Fiender av många slag
Och han blev fängslad flera gånger
Men han gav aldrig tapt
Han sådde frihetens frö
Att slå knopp i deras hjärtan
För han älskade sitt Bengalens land
För han älskade Bengalens folk
Han tvivlade aldrig på vad han gjorde
Trots hot från flera håll
Hans kärlek till sitt folk
Gjorde honom orädd
en landsfader – en sann patriot
Kampen var lång
Men till slut bar den frukt
Med Indira Ghandi och hennes folk
Man utropade staten Bangla Desh
Som landsfader och president
Han ville leda sitt folk i ljuset
Och bevara fred och frihet
Men bland skuggorna runt omkring
Lyste ondskans ögon i mörkret
de smidde vidriga planer
att beröva frihetens blommor dess doft
Som en blixt från klar himmel
Slog ondskans makter till
Girigheten sände sina köpta män
Maktgalna gamar besatta av ondska
Bengalen berövas sin landsfaders liv
(Tog livet av sin landsfader som ledde sitt folk)
De köpta har flytt likt simpla hundar
Bengalen nu sörjde sin ledargestalt

Men Shiekh Mujibu Rahman
Skall leva för alltid
Hans ande och kraft
lever för alltid
Hans ande den vilar över sitt folk
Han ser ner från sin himmmel
Och ser att det han gjorde
Att hans Bangla Desh och dess folk
Var rätt att kämpa för

 

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN

Deep in Bengal in British India
Where flowers no longer
Smelled of sweet prosperity (and freedom)
Where birds no longer
Sang the songs of freedom
Where the people of Bengal no longer
Felt the power of freedom
When uncertainty and fear
Dwelled in each and every corner
Because some
Had each other’s backs
And trimmed their sails to the wind
For the power and the glory only
The people of Bengal they were dreaming
About freedom every night
About freedom and security
And that the flowers once again would bloom
And the people would sense
The sweet fragrance of freedom
But deep down among the shadows of anxiety
Dwelled a man who was a true patriot
His name was Sheikh Mujibur Rahman
Like a burning torch
In the night of uprising
He now felt that the time had come
He felt great responsibility
For the land of Bengal
He felt great empathy
For its people

He was convinced

That the straight way
Would lead them out of darkness
To dreams of autonomity
Towards the light of the free
Where birds again would sing
All the wished-for songs of freedom
But a long and winding road
Still laid ahead before them
In every bend – in every creek
Cunning enemies were lurking
Although imprisoned – many, many times
His courage and his mission never ended
He planted the seeds of freedom
That would break bud in their longing hearts
For he loved his land of Bengal
He loved his people there
He never came to doubt
His mission in spite of threats
The love for his people
It made him brave and strong
A sovereign – a true patriot
The fight was hard – the fight was tideous
But it bore fruit – in the end at last
With Indira Gandhi and her help
The land was proclaimed Bangla Desh
As father and president
He led his people towards the light
Towards the light that would preserve
Lasting peace and freedom
But dwelling in the shadows
In the darkness all around
The eyes of evil were glowing in the night
They forged sinister plans
To deprave the flowers of freedom

The flowers with its fragrance so sweet
And make them all dull and grey
Like a bolt out of the blue
The powers of evil struck hand
The greed sent their bought slaves
Greedy vultures – frantic of evil
Bengal was depraved of the life of their leader
While hyenas fled like stray dogs
The people felt sorrow and grief
But Sheikh Mujibur Rahman
Will live and live on forever
His righteous soul and power
Will live on for ever more
His spirit will rest in the souls of his people
As he watches them from his heaven up above
He finds that what he did – what he managed to do
For Bangla Desh and all of its people
Right to the end – were all worth fighting for!

Translated from English into Bangla by Saifullah Mahmud Dulal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s