Poem by Ngọc Lê Ninh / Translated by Linh Vu

Poem by Ngọc Lê Ninh
 
 
THE LOVE SHACKLES
 
What are you still standing in hesitation for, Honey!
Hug me, please! Hands squeezing the love shackles
Listen to hearts throbbing in green age
Eyes in eyes! Lip locks and lip locks burning up to fire
 
Let us twist together! More and more!
For green hills trembling leaves, causing deep forests wild
For wind blowing in wet grass for a long time
For streams flowing back into sunny, thirsty regions
For aroma of remembrance brewing up fragrance into the life
For love souls breathing fast along with clouds
For peculiar rain falling all over rows of trees
For burning love reaching out to the heaven of superficiality
What are you still standing in hesitation for! Honey!
 
 
 
GÔNG TÌNH
 
Anh còn đứng chần chừ chi! Anh hỡi!
Hãy ôm em! Tay siết chặt gông tình!
Nghe tim dồn đập rộn thuở mình xanh
Mắt trong mắt! Môi ghì môi tỏa lửa!
 
***
Hãy xoắn xoáy vào nhau! Thêm thêm nữa!
Cho đồi non run lá rối rừng sâu!
Cho gió lùa trong cỏ ướt dài lâu!
Cho suối chảy ngược lên miền nắng khát
Cho hương nhớ lừng men đời thơm ngát!
Cho hồn yêu thở gấp gấp cùng mây!
Cho mưa lạ giăng mắc khắp lùm cây!
Cho nóng bỏng chạm thiên đường nông nổi…
Anh còn đứng chần chừ chi! Anh hỡi?
 
 
 
Translated by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s