The mosquito and the bee (De mug en de bij) / Poem by Hannie Rouweler

Poem by Hannie Rouweler
 
 
The mosquito and the bee
 
I came across a mosquito and a bee
and they spoke to me
 
the mosquito said: I do not sting
I am a humane person
I just like to hang out
in people’s bedrooms
 
the bee said: I do not sting
I am a humane person
I just like to hang out
above flowers in the sun.
 
All this has confused
me so much the other day
especially tonight because I’m alone
and cannot consult anyone
 
that I wonder: why do we become
so often stabbed
by all those nice creatures with the best intentions
and that also a mosquito and bee took me by surprise.
 
 
 
De mug en de bij
 
Ik kwam een mug en een bij tegen
en ze spraken tegen mij
 
de mug zei: ik steek niet
ik ben een menslievend persoon
ik hang alleen graag rond
in slaapkamers van mensen
 
de bij zei: ik steek niet
ik ben een menslievend persoon
ik hang alleen graag rond
boven bloemen in de zon.
 
Dit alles heeft mij zodanig
in verwarring gebracht
vooral vannacht omdat ik alleen ben
en met niemand iets kan overleggen
 
dat ik me afvraag: waarom worden we
zo vaak gestoken
door al die aardige wezens met de beste bedoelingen
en dat een mug en bij ook mij te grazen namen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s