Poem by Teresinka Pereira ( President of IWA )

Poem by Teresinka Pereira
 
( President of IWA )
 
 
1 MAJI
 
DITA E PUNËTORËVE
 
Dita e punëtorëve,
dhe gjithashtu dita e të papunëve
që humbën punët e tyre
dhe përpiqen për të mbijetuar
mungesën e parave.
 
Jeta është një labirinth intensiv:
duke lëruar tokën
apo duke klikuar mbi tastierë,
instikti ynë krijon
zgjidhje magjike
për ta realizuar punën
sa më shpejt
të jetë e mundur,
gjithmonë duke përsëritur klishenë:
” Kjo është jeta ! “
 
Teresinka Pereira
 
 
 
1 DE MAYO, 2017
 
DÍA DEL TRABAJO
 
Día del trabajador
y también del sin empleo
que busca sobrevivir
la crisis de carencia.
 
La vida es
un laberinto intenso:
con las manos en el hacha,
en la computadora
o en el IPad,
nuestro instinto crea
salidas mágicas
para resolver el trabajo
o la falta del mismo
lo más pronto posible
repitiendo siempre conforme:
“¡Es la vida!”
 
Teresinka Pereira
 
 
 
1 DE MAIO, 2017
 
DIA DO TRABALHO
 
Dia do trabalhador
e também dos desempregados
que perderam o emprego
e tentam resolver
a crise com sua carência.
 
A vida é um labirinto intenso:
com as mãos na enxada,
no computador ou no IPad,
nosso instinto cria
saídas mágicas para
resolver o trabalho
ou a falta dele
o mais rápido possível
repetindo sempre conforme:
“É a vida!”
 
Teresinka Pereira
 
 
 
MAY 1st LABOR DAY
2017
 
Worker’s Day
and also the Day
of the unemployed
who lost their jobs
and try to survive
the lack of money.
 
Life is an intense
labyrinth: plowing
or clicking
on the keyboard
our instinct creates
magical solutions
to do the work as fast
as possible, always
repeating the cliche:
“C’est la vie!”
 
Teresinka Pereira
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s