Loša navika / Pavol Janik 

Pavol Janik
 
 
BAD HABIT
 
Every day
I go to work
for my wife, Olga,
so she has enough for shopping.
 
I must make an effort.
The weekend approaches
and the children would like to eat on Sunday.
We still have not succeeded
in breaking this bad habit.
 
(1985)
 
 
 
ZLOZVYK
 
Každý deň
chodím do práce
pre moju ženu Oľgu,
aby mala za čo nakúpiť.
 
Musím sa usilovať.
Blíži sa koniec týždňa
a deti budú chcieť v nedeľu jesť.
Ešte sa nám nepodarilo
odnaučiť ich od tohto zlozvyku.
 
(1985)
 
 
 
LOŠA NAVIKA
 
Svaki dan
idem na posao
za moju ženu Olgu,
da bi mogla da pazari.
 
Trudim se.
Bliži se kraj nedelje
i deca će hteti u nedelju da jedu.
Još nismo uspeli
da ih odučimo od te zle navike.
 
(1985)
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s