Trok nate pa hënë… / Poezi nga Adem Xheladini

Poezi nga Adem Xheladini

 

Trok nate pa hënë…

Mëkot e diela troket, sonte s’ka as qiri
As yje nga qielli pikur
Të gjitha padashje janë fikur
Hëna ka ikur, ka mbyllur kanatën me dry

As dielli nuk e hapi, kur trokiti,
Përtej mureve, ishte ndukur
Përtej llambash, gjatë e priti
Në udhën e lules vesës strukur

Nëpër udhën e mëngjesit përmbi bli!
Dikush ëndrrën, e vrau në pusi
S’ka më verë, aty,ku ishe Ti!…
E nesërmja, vjen gjithsesi!

Adem Xheladini, Kërçovë, mars 2019

Night moonlighting …

Sunday suckers knock, tonight there is no candle
No stars from the sky dashed
All unsuccessful are turned off
The moon has fled, closed the dry gutter

Neither did the sun open it, when it knocked,
Beyond the walls, she was dead
Beyond the lamps, long waited
On the floral path with dripping dew

By the way of the morning on the lips!
Someone dreamed, killed him in the well
No wine, where were you! …
Tomorrow, come on anyway!

Adem Xheladini, Kërçovë, mars 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s