KILLING OFF CORONA (POEM FOR CITIZENS) – THƠ CÔNG DÂN (DIỆT GIẶC CORONA) – Poem by Ngoc Le Ninh / Translated english by Linh Vu

Poem by Ngoc Le Ninh
 
 
KILLING OFF CORONA
(POEM FOR CITIZENS)
 
Corona viruses come from Vu Han
A ferocious foe is spreading throughout the globe
All people should hold hands together
Keeping the earth fresh in green peaceful color.
 
Firstly, close border gates immediately
Suspend commercial flights temporarily
Build more clinics in forests
Set up white belts to delineate dangerous zones.
 
Secondly, give information on Corona in villages and cities
Together, set up testing stations
Anyone gets Corona ìnfection
Making self-report on it and running away to forests.
 
Thirdly, think about food sources
Build more food storages for long time using
Police agents and soldiers day and night
With people improve production for filling food stockrooms.
 
Fourthly, cease coming to school for the moment
Take care of young children at home
Teachers compose lesson plans at home
Studying online is also studying hard.
 
Fifthly, hunting down enemies
Considering patients as “prisoners”
Isolate and cure them with fondness
Strictly follow the rules, shift schedules
 
Sixthly, do not gather together
Postpone festivals, music shows and meetings
Always keep face masks individually
Cleanse feet and hands, affliction will go away.
 
Seventhly, concern of confidence and solidarity
Corona is afraid of deep affection and love
All people should hold hands together
Keeping the earth fresh in green peaceful color.
 
 
 
THƠ CÔNG DÂN
DIỆT GIẶC CORONA 
 
Cô – rô – na đến từ Vũ Hán
Loài giặc hung lan khắp địa cầu
Người người hãy nắm tay nhau
Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên.
 
Điều thứ nhất đóng nhanh cửa khẩu
Các chuyến bay thương mại tạm ngừng
Dựng thêm bệnh viện trong rừng
Lập vành đai trắng khoanh vùng hiểm nguy.
 
Điều thứ hai thông tin làng, phố
Hãy cùng nhau lập bốt kiểm tra
Người nào nhiễm Cô – rô – na
Tự khai trình báo tránh xa vào rừng.
 
Điều thứ ba lo nguồn thực phẩm
Dựng thêm kho lưu trữ dài ngày
Công an, bộ đội đêm ngày
Cùng dân sản xuất thêm đầy kho lương.
 
Điều thứ tư tạm ngừng đến lớp
Con nhỏ nên trông giữ tại gia
Thầy soạn giáo án ở nhà
Học bài qua mạng cũng là học chăm.
 
Điều thứ năm truy lùng kẻ địch
Xem bệnh nhân như những“Tù Binh”
Cách ly, cứu chữa ân tình
Tuân nghiêm quy định, lộ trình bàn giao
 
Điều thứ sau chớ nên tụ tập
Hoãn hội hè, ca nhac, mit tinh
Khẩu trang luôn giữ riêng mình
Tay chân sạch sẽ bệnh tình sẽ qua.
 
Điều thứ bảy tự tin – đoàn kết
Cô – rô – na sợ nghĩa tình sâu
Người người hãy nắm tay nhau
Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên.
 
 
 
Translated english by Linh Vu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s