I LOOK FORWARD TO EASTER (TÔI MONG CHỜ PHỤC SINH) / The English & Vietnamese poem by Tống Thu Ngân (MIMOSA TÍM)

The English & Vietnamese poem by Tống Thu Ngân (MIMOSA TÍM)

 

I LOOK FORWARD TO EASTER

I look forward to Easter
As He promised
I look forward to Easter
For the tree life Resurrection

I look forward to Easter
Open the door of life
Looking forward to the blue sky
The fruits life is very sweet

I look forward to Easter
The World will be peaceful
Thousand flowers will bloom
The one who gives each other love

I look forward to Easter
Open the door of dawn
Salute to the sun radiant
Bees make honey for life

I look forward to Easter
I look forward to Easter
Like the One who ever dreamed of
A sparkling World…

 

TÔI MONG CHỜ PHỤC SINH

Tôi mong chờ Phục Sinh
Như lời Người đã hứa
Tôi mong chờ Easter
Cho cây đời sống lại

Tôi mong chờ Phục Sinh
Mở toang cánh cửa đời
Ngước nhìn Trời cao rộng
Những trái đời chín mọng

Tôi mong chờ Phục Sinh
Thế giới sẽ an bình
Ngàn bông hoa sẽ nở
Người trao nhau nụ tình

Tôi mong chờ Phục Sinh
Mở cánh cửa bình minh
Chào mặt trời rạng rỡ
Ong làm mật cho đời

Tôi mong chờ Phục Sinh
Tôi mong chờ Easter
Như Người từng mơ ước
Một thế giới lung linh…

TỐNG THU NGÂN 1372
March, 27/ 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s