LET BE DECISIVE (HÃY QUYẾT ĐOÁN) / Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

Poem by ABAHN LETH (Ba Lethanh)

 

LET BE DECISIVE
HÃY QUYẾT ĐOÁN

Quyết đoán là đưa ra quyết định
Vừa nhanh, mạnh mẽ và thông minh
Để nhằm giải quyết vấn đề khó
Đa số người nghe rất thuận tình

Decisiveness is to make decisions
Fast, powerful and intelligent actions
To solve a difficult problem in fluent
Most listeners are very congruent

Quyết định không là việc dễ dàng
Phải qua nghiên cứu rất gian nan
Thành công thất bại tùy tình huống
Các bạn cùng tôi thử luận bàn

Decisiveness is not easy to search
It must go through an arduous research
Success or failure depends on the situations
You and I try to discuss and give opinions

Lung khởi chúng ta cùng tự hỏi
Trước khi quyết định cho điều gì
Rõ ràng mục đích là cần thiết
Để chúng ta cùng tạo hướng đi

Initially, we used to be wondering
Before deciding for something
A clear purpose is needed for thinkers
We must create a direction together

Nguyên tắc ở đây là lợi ích
Có hai vật chất lẫn tinh thần
Tại sao ta phải làm điều đó?
Vì nó trở thành sự thiết thân

The principle here is the benefit for all
There is both physical and mental
Why do we have to do that? You see
Because it now becomes necessary

Tự hỏi từ đâu có cuộc sống
Mà ta xứng đáng được làm người
Tinh thần nhân bản làm nền tảng
Trước nhất đức tin về cuộc đời

From where life has been coming
We deserve to be human beings
Humanism is the vital foundation
First of all, our belief in life motion

Đơn giản tính người có thiện ác
Nếu tin nhân quả người làm lành
Có trời có đất người sinh sống
Hiểu được nguyên nhân, sống chính danh

Simply, humans are good and evil beings
The law of cause and effect if believing in
People do good deeds for the worldly life
Those understand the truth and live in upright

Ta sống chính danh trong xã hội
Có tài có đức vì tha nhân
Vai trò lãnh đạo được giao phó
Quyết định của ta rất khó khăn

We live upright in the society dynamic
Having talent and virtue due to altruistic
The leadership is surely delegated, thus
A decision is very difficult for all of us

Tình huống nhiều khi như triệt buộc
Cần ta quyết định ban ra ngay
Vấn đề kế hoạch làm sao đạt?
Giải quyết làm sao hợp lý đây?

Situations seem sometimes forced today
A decision must be given right away
How can we achieve a plan if possible?
How can we solve this so reasonable?

Quyết đoán kiểu liều là tự sát
Khăng khăng giữ ý của riêng mình
Mà không linh hoạt biết điều chỉnh
Lạm dụng quyền uy của chính mình

The decision of daredevil type is suicide
To persist on keeping our own mind
Not flexible to know how to adjust
But abuse our own power in plus

Quyết đoán cũng không là cố chấp
Trong khi ổn định đã không còn
Không nghe ý kiến của người khác
Quyết định đưa ra hóa độc tôn

The decision is also not as stubborn as ever
When the stable situation was no longer
Not listening to the opinions of the others
The decision made itself dictatorial and worse

Phẩm chất rất cần cho lãnh đạo
Có lòng dũng cảm và tinh thần
Vô tư, dứt khoát và ngay thẳng
Với sự tự tin vào bản thân

Quality is needed for the leadership
We must have courage and belief
Impartial, definitive and upright
With confidence in our actual life

Dám chịu, dám làm, dám trách nhiệm
Đưa ra quyết định có căn cơ
Để không vỡ trận, mất phương hướng
Kết quả không thành, hóa ngẩn ngơ

Daring to do and taking responsibility
Our decision has a reliable base truly
In order not to fail, lose direction worse
The resultant failure turns into a stupor

Thành công nhanh chóng được lòng tin
Bảo vệ được quan điểm của mình
Và khiến mọi người càng nể phục
Nâng cao uy tín, bậc anh minh.

Fast achievement makes people believe
We can defend our viewpoint having kept
And make everyone more admire
Raising reputation – a lucid leader

Ahahn Leth@All Right Reserved.

Ho Chi Minh City (Vietnam), 2nd April 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s