May Akda (slaves’ benches) – Isaac COHEN / Isinalin sa Wikang Filipino N: Eden Soriano Trinidad (Pilipinas)

Isaac COHEN

 

May Akda

Pamagat: Upuan ng mga Alipin

Ako ay naging alipin

sa ilalim ng paa ng may-ari

Alipin ako sa maghapon

at alikabok sa gabi

Ako’y inalipin

sa akin nagpahingalay

Walang magbigay ng kalinga,

Hindi ako magpapatawad

Prague 9.9.2019
(C) All Rights Reserved

 

slaves’ benches

I was a slave
under owner’s feet.
I was a slave in the day
and dust in the night.
I was a slave
on me rest.
No solace.
I don’t forgive.

Prague 9.9.2019
(C) All Rights Reserved

 

Isinalin sa Wikang Filipino N: Eden Soriano Trinidad  (Pilipinas)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s