Wisdom (Múdrosť) – Poem by Pavol Janik / Translated into English by SMILJANA PIKSIADES

Poem by Pavol Janik

 

Wisdom

Do you want to make a hole in the world?
Too bad.
The world is full of holes.
And yet nothing goes through it.

Only you became smaller.
Decreased.
Do you hear that noise?
It lasts and sometimes
pretends it is a speech.

You answer
the questions
that you asked.

As many questions
that many answers.

That is that wisdom.
With it you like to make a hole in the world.
Too bad.

You suffer only because of
what you know.

Translated into English by SMILJANA PIKSIADES

 

Múdrosť

Chceš urobiť dieru do sveta?
Škoda.
Je tak deravo na svete.
A predsa z neho nič neunikne.

To len teba je čoraz menej.
Ubúda ťa.
Počuješ ten ruch?
Trvá
a niekedy predstiera hovor.

Odpovedáš mu
na otázky,
ktoré mu sám prisudzuješ.

Toľko otázok
a raz toľko odpovedí.

To je tá múdrosť.
Ňou chceš urobiť dieru do sveta.
Škoda.

Len to, čo vieš,
ťa mrzí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s